ISPLATE NA ŽIRO RAČUN

 

Isplati novac s BET LIVE računa na svoj bankovni račun u bilo kojoj banci u BiH.
Minimalna isplata s računa: 10,00 KM!

Zahtjev će biti odmah odobren, ali banka tek sljedećeg radnog dana prebacuje novac na Vaš račun.
Broj transakcijskog računa nije broj Vaše kartice!
Broj svog transakcijskog računa možete dobiti u poslovnici Vaše Banke. Možete ga pronaći i na izvodu koji dobijate od Banke.
Dužina broja transakcijskog računa je 16 cifara.
Prva 3 broja na transakcijskom računu su jedinstvena za svaku banku:

Mi vršimo djelomičnu kontrolu unesenog broja računa.
Odgovornost za ispravnost broja transakcijskog računa je na Vama!