SLANJE NOVCA

 

Jednostavan način prebacivanja novca između članskih brojeva!

U samo par klikova novac s jednog članskog broja možete prebaciti

na drugi,putem mobitela ili računala.

Sve što treba je da kliknete na stavku TRANSFER NOVCA upišete članski

broj računa na koji želite prebaciti te zatim iznos koji želite prebaciti.

Novac će odmah biti prebaćen!

NAPOMENA:Transfer novca je moguć samo između članova sa istim JMBG-om!