На основу члана 7. и 17. Правилника о условима и начину приређивања кладионичарских игара на срећу ( “Службени гласник РС” број: 34/13) а у складу са Законом о играма на срећу ( “Службени гласник РС” број: 111/12) и овлашћења прописаних Статутом “Bet – Live” доо Источно Сарајево, директор друштва, дана 01.09.2015 године, доноси следећа:

П Р А В И Л А

ИГРЕ НА СРЕЋУ – КЛАЂЕЊА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим се правилима уређују услови за приређивање кладионичке игре клађење (у даљем тексту: клађење) коју приређује спортска кладионица „Bet – Live“ доо Источно Сарајево, ул. Дабробосанска бр.21 Источна Илиџа (у даљем тексту: приређивач).

Члан 2.

Кладионичким играма на срећу сматрају се клађења на резултате појединачних или групних спортских такмичења, клађења на успех плесних, пјевачких, музичких или сл такмичења (у даљем тексту: догађаја) и остала клађења у складу са чланом 74. Закона о играма на срећу.

Клађење је игра у којој учесник (у даљем тексту: играч) погађа исходе догађаја предложених по приређивачу, а евентуални добитак одређен је множењем коначног коефицијента и улога.

Околност која одлучује о добитку или губитку не смије бити никоме позната унапред и мора бити такве природе да на њу не може утицати ни приређивач ни играч. Услови игре морају бити унапред одређени.

Клађење је игра која се трајно приређује.

Члан 3.
Уплате за клађење се примају на територији Републике Српске на уплатним местима спортске кладионице „Bet – Live“ на основу одобрења које издаје Републичка управа за игре на срећу.

Члан 4.

Ова Правила су искључиви законски и правни основ за закључивање уговора о учешћу у игри (у даљем тексту: Уговор).

Уговор из става 1. закључује се између приређивача и играча на основи прихватања одредби ових Правила по слободној израженој вољи играча. Уговор се сматра закљученим у тренутку закључења окладе, односно уплатом листића.

Ова Правила представљају опште услове уговора те су саставни део Уговора и обавезују све субјекте који ступају у међусобни однос у поводу приређивања клађења (приређивача, лица овлашћеног за примање уплате, играча, те треће особе).

Ова Правила се налазе на свим уплатним местима приређивача, као и на службеној Интернет страници приређивача, који је дужан да лицима заинтересованим за учешће у игри омогућити упознавање са њиховим садржајем.

Склапањем Уговора играч признаје ваљаност ових Правила и потврђује да је иста прочитао и да је упознат с њиховим садржајем те да их у потпуности и без задршке прихвата.

Непознавање правила или њихово субјективно тумачење неће поништити клађење.

У случају спора играч не може истицати приговор да није познавао одредбе ових Правила нити може због те околности било што да потражујете или на томе заснивати било какав захтев према приређивачу.

Члан 5.

Играч је физичко лице које је са приређивачем закључило уговор из члана 4. ових Правила, под условом да је садржај истог похрањен на магнетни медиј приређивача.

У случају било каквих сумњи или спора надлежан је искључиво запис на магнетном медију приређивача.
Учешће у игри на срећу клађење је забрањено радницима приређивача и малолетним особама. Ради провере доби приређивач може затражити од играча одговарајућу исправу о идентитету.

ВРСТЕ КЛАЂЕЊА И МОГУЋЕ ОКЛАДЕ

Члан 6.

Приређивач приређује различите врсте клађења:

• клађење на догађаје, на њихове делове (нпр. полувријеме) и изведенице (нпр. хендикеп),

• клађење на извлачење Лото бројева у свету, осим на резултате извлачења лота Лутрије РС и Лутрија БиХ,

• клађење на догађаје у току (у даљем тексту: клађење уживо)

• смс клађење

Члан 7.

Окладе се примају на основу понуде која се јавно објављује на кладионичкој листи приређивача пре почетка запримања оклада.

Понуда за клађење дефинисана је насловом, датумом, временом одигравања и коефицијентима.

Висину коефицијента одређује приређивач на основу сопствене процене, при чему узима у обзир податке о екипи или појединцу који учествују у догађају.

Уколико је понуда за клађење дефинисана пажњом или додатним условима наведеним уз име такмичара исти се односе само на наслов под којим се понуда налази.

Приређивач као помоћ играчима може уз сваку поједину понуду додати још информација, нпр неутрални терен, врсту подлоге на којој се игра турнир, број кола, да ли се куп игра на једну или две утакмице, резултат прве утакмице и др, али не одговара за тачност наведених података. У случају када су подаци које је Приређивач додао као помоћ играчима, односно који су подаци само информативног карактера (нпр. неутрални терен, врсту подлоге на којој се игра турнир, број кола, да ли се куп игра на једну или две утакмице, резултат прве утакмице и др) нетачни, окладе се узимају у обзир.

У случају грешке при објави кладионичке листе (Интернет, телетект, штампање за играче и др) приређивач узима у обзир податке који су записани на магнетном медију приређивача у тренутку закључења оклада.

Приређивач може променити објављене датуме, времена и коефицијенте те повући из понуде било који догађај.
У случају било какве грешке при штампању или очите грешке при уносу података у приређивачев рачунар, приређивач задржава право на поништење таквих оклада или према властитој процјени на исплату таквих оклада по тачном коефицијенту чак и ако је грешка уочена након завршетка догађаја.
На примјер:
погрешно унесен коефицијент 14,5 умјесто 1,45; погрешно унесен коефицијент 22 умјесто 2,20
погрешно постављен (окренут) коефицијент нпр. црвени картон на утакмици цк/Бајерн-Барцелона (1,25 – 3,65) умјесто (3,65 – 1,25)
код хендикеп оклада – погрешно дана предност већ у основној понуди фаворизираној екипи или играчу нпр. +5,5 / Надал – Џумхур (1,85 – 1,85) умјесто -5,5 / Надал – Џумхур (1,85 – 1,85) или +10,5 / Голден Стате – Миами (1,85 – 1,85) умјесто -10,5 / Голден Стате – Миами (1,85 – 1,85).

Уколико се на листи приређивача налази један те исти догађај под два различита броја понуде и исти се могу одиграти на један листић, приређивач задржава право да један од наведених бројева понуде прогласи ништавним и обрачуна коефицијент (квоту) 1,00.

Ако због техничких карактеристика постоји немогућност приказа података о учесницима догађаја у пуном обиму (нпр. имена учесника тениских мечева, имена клубова и сл), а опште позната чињеница је који су то учесници догађаја, приређивач може у таквим случајевима навести скраћенице имена учесника догађаја (нпр опште познато је да Динамо Загреб игра у Лиги шампиона са Линфиелд-ом, а због немогућности техничке нарави приређивач наведе само Динамо без Загреб, у том случају се играч не може позивати на чињеницу да је мислио да игра Динамо Кијев или Динамо Букурешт ).

Члан 8.

Зависно о врсти догађаја приређивач нуди оклада:

• на исход догађаја и дела догађаја (тип 1 победа домаћина или првог наведеног такмичара – екипе, тип Х неодлучен исход, тип 2 победа госта или другог наведеног такмичара – екипе, или комбинација типова 1Х, Х2, 12, или ф +2 – хендикеп – ставља у тежи положај фаворизирану екипу (екипу са нижим основним коефицијентом) без посебне напомене да ли је фаворит домаћин или гост. Важећи резултат у понуди «хендикеп ф +2» је постигнут у случају да фаворизирана екипа победи у регуларном времену с два или више голова разлике.)

• на победника догађаја или дела догађаја

• на победника догађаја или дела догађаја с хендикепом (претпостављена предност једне од екипа или појединог такмичара)

• на резултат догађаја или дела догађаја

• на редослед учесника у такмичењу (нпр: 1., 2., 3., ….)

• на погодак или први следећи погодак у догађају, односно делу догађаја

• на укупан број постигнутих погодака

• на пролаз појединца или тима у куп такмичењима

• окладе у којима приређивач не задаје појединачне коефицијенте, него задаје укупни коефицијент или добитак за скуп више догађаја

• на тзв. Дупла Шанса (ПОЛУВРЕМЕ ИЛИ КРАЈ) код којег је оклада добитна ако је погођено или прво полувријеме или крај утакмице. У случају било каквог прекида догађаја, оклада је ништавна и обрачунава се коефицијент 1,00 (нпр. код окладе на догађај САРАЈЕВО-ЗРИЊСКИ и тип Х у случају исхода полувремена Х, а прекидом догађаја у другом полувремену оклада је ништавна и обрачунава се коефицијент 1,00)

• остале врсте оклада према понуди приређивача, а у складу са одобреним правилима,

Клађење може бити појединачно (на један догађај), комбиновано (на више догађаја) и системско клађење (клађење у комбинацијама).

Окладе на догађаје, делове догађаја или њихове изведенице које су повезане, а међусобно се искључују творе опкладу која не може постати добитна (нпр. Сарајево првак БиХ; Зрињски првак БиХ или нпр 4. трећа места). Уколико се таква оклада ипак прими, иста ће се сматрати губитном.

Код клађења на догађаје и клађења на извлачење лото бројева могуће је и клађење у комбинацијама (у даљем тексту: системско клађење), при чему рачунар израђује комбинације појединих оклада.

Код клађења уживо могућа је оклада само на један понуђен догађај, на више понуђених догађаја, део догађаја или изведеницу, или у комбинацији с другим догађајима, њиховим дијеловима и изведеницама (нпр. клађење на два истовремена догађаја).

ПРИМАЊЕ ОКЛАДА

Члан 9.

Код клађења на догађаје приређивач прима окладе до почетка догађаја, односно времена назначеног на кладионичкој листи. Окладе на извлачење лото бројева приређивач прима до најкасније 15 минута пре почетка догађаја, односно времена назначеног на кладионичкој листи.

Почне ли догађај пре него што је био најављен у кладионичкој листи, тада примљене окладе остају на снази ако су закључене пре стварног почетка догађаја, а ништавне су окладе закључене након стварног почетка догађаја (обрачунава се коефицијент 1,00).

Приређивач може понудити клађење за догађај који је започео, али је прекинут и наставит ће се, уз услов да су окладе понуђене под новим редним бројем и с временом почетка наставка.

Код клађења уживо, окладе се примају пре почетка и током одигравања догађаја, а ништавне су окладе примљене по њихову завршетку.

Приређивач може променити време престанка запримања оклада и то због непредвиђених околности (могућа промена почетка, премештај, одгода или други разлози).

У случају да је угрожен ток клађења овлашћени радник има право ограничити или зауставити запримање свих врста оклада (нпр. ограничењем уврштења догађаја у системску опкладу, забраном клађења на наведени догађај и сл). Службеник приређивача може одбити примање оклада у случајевима који су оправдани (ако примети да је догађај већ почео или да је повучен из понуде, а није блокиран у рачунару), да су нарушене одредбе става 3. чл. 2. ових Правила, ако играч нарушава кућни ред или ова Правила.

МИНИМАЛНЕ И МАКСИМАЛНЕ ОКЛАДЕ
Члан 10.

Евентуални добитак поједине окладе, односно комбинације у разради система, израчунава се множењем коефицијената одиграних типова и улога.

Код клађења на догађаје:

- минимална уплата за окладу (обичну и системску) износи 1,00 КМ.

- максимални улог одређен је тако да евентуални добитак уз одабрани коефицијент не може бити већи од максималне евентуални добитак од 30.000,00 КМ по појединој оклади односно по једној комбинацији система, а цјелокупни систем не може премашити евентуални добитак од 300.000,00 КМ.

Код клађења на извлачење лото бројева и клађења на догађаје с траженим исходом:

• минимална уплата за окладу (обичну и системску) износи 1,00 КМ.

• максимални улог одређен је тако да евентуални добитак уз одабрани коефицијент не може премашити максимални добитак од 300.000,00 КМ по оклади (обична или системска).

Уколико се умножак улога и селекцију коефицијента премашује овим Правилима предвиђени износ максималног евентуалног добитка, приређивач се искључиво обавезује исплатити износ до овим Правилима предвиђеног максималног добитка.

Код клађења уживо:

• минимална уплата за окладу износи 1,00 КМ.

• максимална уплата одређена је тако да евентуални добитак уз одабрани коефицијент не може премашити максимални добитак од 5.000,00 КМ.

Уколико се умножак улога и селекцију коефицијента премашује овим Правилима предвиђени износ максималног евентуалног добитка, приређивач се искључиво обавезује исплатити износ до овим Правилима предвиђеног максималног добитка.

Члан 11.

Приређивач може у одређеном проценту одобрити додатни износ (бонус) играчу који се клади на више догађаја, делова догађаја или њихових изведеница, и то Одлуком Управе приређивача која ће бити јавно објављена у свим пословним јединицама приређивача, телетексту и Интернету.

ПРИХВАТАЊЕ / ПОНИШТАВАЊЕ ОКЛАДЕ

Члан 12.

Коначни коефицијент записан на магнетном медију приређивача је обавезан за играча и приређивача, без обзира на накнадну промену коефицијента, осим у случају «мртве трке» и у случају када је оклада ништавна.

Код клађења уживо коефицијенти се мењају током одигравања догађаја, а информација о свакој промени коефицијената преноси се на мониторе у пословници и / или на телетект странице. Коефицијенти који су били важећи у тренутку примања оклада могу бити промењени до тренутка штампања листића.

СТОРНИРАЊЕ ОКЛАДЕ

Члан 13.

Уплаћену опкладу играч може отказати (сторнирати) најдуже у року од 10 минута од времена закључења окладе, односно до почетка догађаја у времену предвиђеном за сторнирање. Након тога, оклада је закључена и играч је не може мењати или отказати.

Изузетно, код клађења уживо оклада је закључена у тренутку штампања листића и играч је не може мењати или отказати.

ПОТВРДА О УПЛАТИ ОКЛАДЕ

Члан 14.

Потврда о уплати окладе записује се на магнетном медију приређивача и исписује се на листићу приређивача те садржи следеће податке:

• назив и адресу приређивача и адресу пословнице

• недељу, датум и време (сат, минута, секунда) закључења окладе

• број, назив и типове са припадајућим коефицијентима код клађења на догађаје и клађења на догађаје у току (клађење уживо)

• назив лота и земље у којој се приређује, врсту лота, дан, датум и време извлачења те штампање одиграних бројева код клађења на извлачење лото бројева

• редни број трке, редне бројеве паса са припадајућим коефицијентима те предвиђено време старта трке

• редни број извлачења, са одабраним бројевима за извлачење

• коначни коефицијент (осим код системске окладе)

• улог

• евентуални добитак

• серијски број оклада

Члан 15.

Појединачна и комбинована оклада је добитна ако су погођени исходи свих догађаја.

Системска оклада је добитна уколико су погођени исходи свих догађаја бар једне комбинације система.

У случају, да су ништавне окладе за све догађаје, играч има право на повраћај уплаћеног износа

ВАЖЕЊЕ ОКЛАДА И УСТАНОВЉАВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Члан 16.

У случају кад је догађај на који се примају окладе, прије истека регуларног времена или пре установљавања резултата прекинут, важеће су само окладе које се односе на део и изведенице тог догађаја који су завршили пре прекида, односно окладе код којих евентуална даља промена резултата не би утицала на добитни тип оклада.

То су на пример окладе на:

• део догађаја који је завршио пре прекида (прво полувријеме, прва трећина, први сет и сл)

• на погодак екипе или такмичара, уколико је постигнут пре прекида

• даје гол / не даје гол, уколико је екипа постигла погодак

• број постигнутих погодака ако је већи од постављене границе

• збир гемова, поена, голова, кошева уколико је већи од постављене границе. Остало се руши на коефицијент 1,00.

• на дуел кад је одустајањем једног, а пролазом другог такмичара одређен исход и сл

• код клађења на догађаје уколико догађај почне, поново почне или се настави у року од 36 сати од задње најављеног тренутка почетка.

• код клађења уживо, уколико догађај почне у року 30 минута од најављеног тренутка почетка, односно поновно почне или се настави у року од 30 минута од тренутка прекида.

• код клађења на извлачење лото бројева, за прво идуће извлачење лота исте лутријске организације које уследи након прекида, односно отказивања (осим ако нема других упутстава).

Изузето од горе наведеног за клађење на догађаје:

• код бејзбола се узимају у обзир игране окладе и резултат догађаја само уколико исти почне, поново почне или се настави у року од 6 сати од задњег најављеног тренутка почетка.

• код тениса и стоног тениса игране окладе се узимају у обзир уколико се догађај одигра до краја турнира, те код оклада на пролаз до завршетка узвратних утакмица.

За резултат серије већег броја утакмица (нпр. водећа екипа након 5. кола или Аустријска 1. фудбалска лига-првака 2006/2007) узимају се у обзир и накнадне измене, одлуке појединаца или комисија уколико приређивач буде упознат с њима пре објављивања својих службених резултата (дисквалификација, одузимање бодова, одустајање од такмичења и сл).

Код клађења уживо надлежним за утврђивање резултата узима се у обзир снимка догађаја или службени резултат.

Члан 17.

У случају кад је догађај на који се примају окладе пре истека регуларног времена или пре установљавања резултата прекинут, губитнима ће се сматрати оклада за које евентуални наставак догађаја не би био од утицаја на промену резултата која би довела до добитности окладе, док је за окладе за које су до тренутка прекида догађаја биле «активне» (активна оклада је оклада код које постоји могућност да постане добитна или губитна) а наставак догађаја би био од утицаја на промену резултата која би довела до коначног стања оклада (добитност или губитност), обрачунава се коефицијент 1,00 и враћа се уплата играчу.

Пример:

Догађај на фудбалску утакмицу Жељезничар-Вележ прекинут је у 54. минути (прекид у другом полувремену) код резултата 1:0 при чему је гол постигнут у 34 минуту првог полувремена, губитне су нпр следеће оклада:

-оклада на Полувријеме / Крај (губитни типови: Х / 1, Х / Х, Х / 2, 2 / Х, 2 / 1 и 2 / 2, док се код типова 1 / 1, 1 / Х и 1 / 2, обрачунава коефицијент 1,00 и враћа се уплата играчу)

-оклада на тачан резултат (губитни типови: 0:0, 0:1, 0:2), док се код типова 1:0, 1:1, 1:2, 2:1, 2:0 и остали резултати обрачунава коефицијент 1,00 и враћа се уплата играчу) и остале окладе.

Члан 18.

Ако је прекинуто или недовршено такмичење које нема временски дефинисано регуларно време трајања (скијање, такмичење аутомобилима и др), а упркос томе је званично проглашен резултат од стране организатора такмичења, добици се исплаћују према том службеном резултату. Услов да на тај начин постигнут резултат буде важећи јест да је догађај био започет.

Изузето од одредбе из претходног става, такмичења у којима постоји регуларно време (нпр фудбал, рукомет, одбојка и сл) исто може бити и скраћено ако задовољава критеријуме задате од службених органа организатора тог такмичења.

Одредба из става 1. овог члана се не односи на такмичења у тенису, стоном тенису и одбојци, као и на утакмице са регуларним временом (фудбал, рукомет, кошарка, хокеј и др).

Члан 19.

Код клађења уживо у случају сметњи током пријема или прекида пријема телевизијског преноса у седишту приређивача важе следеће одредбе:

• уколико се, ради емитовања реклама или закашњења при укључивању телевизијског преноса и у првом и у другом полувремену не види почетни ударац, све окладе на ту изведеницу догађаја су ништавне.

• уколико дође до прекида пријема телевизијског преноса, приређивач задржава право да уклони из понуде клађење уживо на тај догађај или да га задржи у понуди и причека наставак емитовања

• све окладе запримљене прије прекида пријема узимају се у обзир

• ако су оклада запримљене прије прекида могле бити или јесу завршене током прекида пријема, њихови резултати бит ће објављени накнадно, најкасније у року од 48 сати од прекида пријема преноса. Исплата добитака обављаће се по објави резултата.

• уколико приређивач по наставку пријема преноса, настави са нуђењем клађења уживо на исти догађај, окладе на догађаје, делове догађаја и њихове изведенице које нису могли бити завршени током трајања прекида и окладе примљене након поновно успостављеног пријема преноса исплаћиваће се као и обично, одмах по одигравању догађаја, делова догађаја и њихових изведеница

Уколико дође до прекида телевизијског преноса у пословници, а пријем телевизијског преноса у седишту приређивача је неометан, све примљене окладе узимају се у обзир.

У случају рекламације, приређивач се обавезује играчу пружити доказ – записник о догађају уз навођење извора информација, најкасније у року 5 дана од дана пријема обрасца рекламације у седишту приређивача.

Члан 20.
У случају одустајања, односно дисквалификације примењују се следеће одредбе:

• оклада која гласи на такмичара, односно екипу, који су пре почетка догађаја одустали или дисквалификовани сматра се ништавном,

• ако такмичар одустане или буде дисквалификован током догађаја, сматра се да је учествовао у догађају, а оклада која гласи на њега (осим код тениса и стоног тениса) сматра се губитном,

• ако током екипног такмичења, на којем ради одустајања или дисквалификације члана екипе мора одустати или бити дисквалификована екипа (нпр. штафетне трке и др), дође до одустајања односно дисквалификације екипе или појединца (а тиме и екипе), оклада на ту екипу су губитне осим оклада код којих даљи ток догађаја не би утицао на добитни тип оклада.

• ако током екипног такмичења у којем одустајање или дисквалификација једне екипе током догађаја има за последицу прекид догађаја пре његова регуларног завршетка, једна од екипа одустане или буде дисквалификована током догађаја, све окладе на тај догађај, делове догађаја или његове изведенице су ништавне осим оклада које се односе на део и изведенице тог догађаја који су завршили пре одустајања и оклада код којих евентуална даља промена резултата не би утицала на добитни тип оклада.

У случају одустајања или дисквалификације оба такмичара, код клађења на победу појединца, међусобни дуел примењују се следеће одредбе:

• ако су одустали у различитим круговима, вожњама, серијама или рундама и сл. победником се сматра такмичар који је одустао након више одиграних кругова, вожњи, серија, рунди и сл,

• ако су одустали у истом кругу вожњи, серији или рунди, оклада је ништавна.

Члан 21.

Код клађења на пласман, победника и сл, у случају да два или више такмичара или екипа остваре исти резултат (исто време, једнак број голова, и др), односно пласирају се на исто место, примењује се правило «МРТВЕ ТРКЕ» – при обрачуну добитка, умањују се одиграни коефицијенти тако да се деле са бројем такмичара који су остварили исти резултат, односно пласман. Пример: скијање, спуст у Венгену – коефицијент на победу Херманна Маиера је 03:00, а на Штефан Еберхартер 04:00. Ако оба скијаша остваре исто време и подијеле прво место, коефицијент на Маиера умањује се на 01:50, а на Еберхартер на 02:00.

Код клађења на победу појединца у међусобном дуелу, у случају да су супарници у дуелу по завршетку наведеног догађаја заузели исто место (нпр. у скијању, атлетици, пливању), све окладе на тај дуел сматрају се ништавнима и обрачунавају се према коефицијенту 1,00 .

Пример:

Скијање, спуст у Венгену – ако су Маиер и Еберхартер поделили прво место, оклада на њихов међусобни дуел сматрају се ништавнима – ни један ни други нису победили у том дуелу.

Код клађења на победу појединца у међусобном дуелу у скијашким тркама које се састоје од две вожње (слалом, велеслалом), а у случају да се догоде следеће специфичне ситуације примењују се следеће одредбе (нпр. дуел Костелић-Паерсон):

• ако је у 1. вожњи Костелић одустала или се није пласирала у 2 вожњу, а Паерсон се пласирала у 2. вожњу и није завршила 2. вожњу победница дуела била би Паерсон.

• ако је у 1. вожњи Костелић одустала, а Паерсон дошла до циља али се није пласирала у другу вожњу, оклада на њихов међусобни дуел сматрају се ништавнима, будући да ниједна неће наступити у 2. вожњи (аналогно ставу 2. чл. 19. о одустајању у истом кругу). Изузетно, ако би се њихов међусобни дуел односио искључиво на 1. вожњу, Паерсон би у том случају била победница дуела.

• Ако су обе такмичарке завршиле 1. вожњу, али се ниједна није пласирала у 2. вожњу, оклада на њихов међусобни дуел такође се сматрају ништавнима, будући да ниједна неће наступити у 2. вожњи (аналогно ставу 2. чл. 19. о одустајању у истом кругу). Изузетно, ако би се њихов међусобни дуел односио искључиво на 1. вожњу, победница дуела била би боље пласирана такмичарка.

• Код клађења на победу појединца у међусобном дуелу, ау вези с атлетским дисциплинама у којима је могућа ситуација са две или више различитих трка на истом меетингу (нпр. меетинг у Цириху, дисциплина 100 м – трке А и Б), оба такмичара морају учествовати у истој трци да би оклада биле важеће. То значи да би у случају да је први такмичар трчао у трци А, а други такмичар у трци Б, окладе на тај дуел биле ништавне без обзира на постигнуте резултате.

Код клађења на први односно први следећи жути или црвени картон или прву односно прву следећу измену, у случају да обе екипе у истом прекиду добију црвени односно жути картон или изврше измјену, оклада на ту изведеницу догађаја су ништавне.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Турнирска такмичења, међусобни дуели

У турнирским такмичењима те код међусобних дуела не примењује се начело истицања домаћина приликом састављања понуда (разни турнири, светска, европска првенства, скијашки купови и сл) сматраће се да сви учесници таквих такмичења играју на неутралном терену без обзира да ли су из државе организатора таквог такмичења или места одржавања такмичења.

Фудбал, амерички фудбал, рагби, кошарка, рукомет, хокеј, ватерполо:

За резултат догађаја увек се узима у обзир исход одређен (остварен, постигнут) у регуларном времену (време одређено правилима одређеног такмичења и евентуална судијска надокнада), осим у случају када приређивач већ у понуди одреди да се за неки догађај узима у обзир коначни резултат или резултат одређеног дела.

Накнадне измене, одлука појединца или комисије не узимају се у обзир.

У случају промене места догађаја, коју приређивач није наговестио или с којом приређивач није упознат, оклада ће бити важећа под условом да промена места догађаја није такве природе да се догађај одиграва на терену гостујуће екипе (није дошло до замене домаћинства). Уколико дође до замене домаћинства, оклада је ништавна.

У случају оклада на поједине такмичаре у догађају сматра се да је такмичар наступио у догађају само ако у њему активно учествује (нпр. ако такмичар седи на клупи за резерве и не наступи у догађају, узима се као да није учествовао у догађају).

У случају оклада на поједине такмичаре у догађају уколико је такмичар дао аутогол, такав аутогол се неће узимати у обзир.

Тенис, стони тенис

За резултат догађаја у обзир се узима коначни исход одређен коначним службеним објављивањем приређивача.
У случају да су такмичари прије времена завршили догађај због одустајања једног од такмичара (повреда, предаја…) обрачунава се коефицијент (квота) 1,00 осим код специјалних игара које су теоретски завршиле (хендикеп, збирови) узимају се у обзир одиграни коефицијент.
На примјер:
збир гемова 1.сет 1.сз/9,57Федерер-Муррау, при резултату 4-4 у 1.сету један од такмичара је предао меч, узимају се у обзир одиграни коефицијенти и обрачунава се тип 2 (више) као добитни, односно тип 1 (мање) губитни
хендикеп оклада на меч -5,5/С.Wиллиамс-Схарапова (1,85 – 1,85) при резултату 6-4 4-6 1-1 једна од такмичарки је предала меч – узимају се у обзир одиграни коефицијенти и обрачунава се тип 2 као добитни односно тип 1 као губитни.

Ако је догађај отказан прије почетка због одустајања једног од такмичара обрачунава се коефицијент (квота) 1,00.
Ако је догађај прекинут и није поново почео до службеног завршетка турнира, обрачунава се коефицијент (квота) 1,00, а ако је догађај прекинут и довршен прије службеног завршетка турнира у обзир се узимају одиграни коефицијенти.

Скијање, атлетика

За резултат догађаја узима се у обзир редослед одређен првим службеним објављивањем. Касније измјене, одлука појединца или комисије узимају се у обзир уколико приређивач буде упознат с њима пре објављивања својих службених резултата.

Такмичења аутомобилима, моторима, чамцима, бициклима и коњима

За резултат догађаја узима се у обзир коначни редослед одређен првим службеним објављивањем. Касније измјене, одлука појединца или комисије не узимају се у обзир.

Ако је такмичар изашао на стазу ради загревања или пробног круга, сматра се да је учествовао у такмичењу осим у такмичењу с коњима.

Код клађења на трке формуле 1 сматра се да је возач завршио трку уколико је прешао 90% кругова победника.

Борилачки спортови

Побједником догађаја сматра се такмичар, који је након завршетка борбе проглашен за победника. У случају да су такмичари пре времена завршили двобој због одустајања једног од такмичара (повреда, предаја, дисквалификација и др) противник се сматра победником иу обзир се узима играни коефицијент. Касније измјене, одлука појединца или комисије узимају се у обзир уколико приређивач буде упознат с њима пре објављивања својих службених резултата. У случају да је догађај отказан пре почетка борбе због одустајања једног од такмичара, обрачунава се коефицијент 1,00.

Голф

За резултат догађаја у обзир се узима коначни резултат одређен првим службеним објављивањем (што важи иу случају, ако се игра на само 15 од 18 рупа). Накнадне измене, одлука појединца или комисије узимају се у обзир уколико приређивач буде упознат с њима пре објављивања својих службених резултата.

Бејзбол

За резултат догађаја узима се у обзир коначни резултат након завршетка, укључујући сваки продужетак или скраћење времена игре које задовољава критеријуме задате од службених органа дотичног такмичења, осим ако приређивач не одреди другачије у понуди. Накнадне измене, одлука појединца или комисије не узимају се у обзир.

Ако се у једном дану играју две утакмице између истих клубова у обзир се узима резултат прве одигране утакмице, осим у случају када приређивач постави напомену (1.ут. или 2.ут.).

У случају промене места догађаја коју приређивач није наговестио или с којом приређивач није упознат, оклада ће бити важећа под условом да промена места догађаја није такве природе да се одиграва на терену гостујуће екипе, ау таквом случају (замена домаћинства) оклада је ништавна.

Клађење на извлачењe лото бројева
Приређивач приређује и организује клађење на извлачење бројева Лота од различитих држава, осим извлачења Лутрије Републике Српске и Лутрије БиХ.

За резултат догађаја у обзир се узимају искључиво службени резултати Лота поједине лутрије и то само извучени основни бројеви. Допунски број не узима се у обзир.

Приређивач одређује на колико се највише извучених бројева може кладити на појединачном листићу.За свако извлачење Лота приређивач одређује коефицијент за сваку комбинацију посебно. Приређивач може понудити посебне системе на резултате извлачења Лота. Врста Лота који има више дневних кола (нпр. Грчки Кино, Талијански 10е лото, Пољски мултилото…..), а поједино коло се не извуче на најављени термин окладе за то извлачење су неважеће. Уколико приређивач извлачења Лота не објави службене резултате, односно уколико се не може утврдити која тачно кола нису извучена, све окладе на кола тог дана су неважеће.
У случају да се извлачење најављеног кола догоди раније од времена истакнутог на кладионичкој листи, вриједе уплате до почетка извлачења, све остале окладе су ништавне.
Уколико једно коло Лота садржи више извлачења, за све играче примљене окладе вриједе за прво извлачење тог дана.

———————————————————————————————————————————-

Клађење уживо – посебне одредбе

РЕГУЛАРНО ВРИЈЕМЕ
Регуларно време је одређено правилима спортова и не обухвата продужетке, извођење једанаестераца, седмераца, петераца и сл. У регуларно време узима се у обзир и судијска надокнада времена.

ТВ ПРЕНОС
Приређивач није одговоран за евентуалне техничке проблеме телевизијских станица које прате догађај уживо.

ПРИКАЗ ЕКИПА / УЧЕСНИКА
Код оклада у којима се тражи одређен збир поена, голова, ас сервиса, жутих картона и сл, екипе или учесника догађаја, имена екипе или учесника на које се оклада односи бит ће приказана скраћеним именом.

ТЕНИС
У случају прекида тениског сусрета због повреде, мрака, временских непогода и сл окладе су неважеће и играчима се враћају улози одмах након што судија прогласи меч прекинутим (не важи правило чекања 30 минута као за остале спортове).

СЛЕДЕЋА ДВА ГЕМА
Оклада следећа два гема се не признаје у tie breake-u односно тринаестој игри у сету. Ко добија следећа 2 гема је оклада која се односи на освајање два гема за редом.

У случају кад је догађај на који се примају окладе пре истека регуларног времена или пре установљавања резултата прекинут, примењује се чл. 17. ових Правила.

Примјер:

Тениски сусрет Љубичић-Moya. Ако је Љубичић освојио свој гем или је одузео сервис Moyi, а након тога сусрет је прекинут, односно следећи гем се није одиграо, губитна оклада је тип 2 а ништавна оклада је тип 1 и тип Х.

ПРВИ / СЉЕДЕЋИ КОРНЕР
Узимају се у обзир и бит ће признати само они корнери који су изведени у регуларном делу догађаја, укључујући судијску надокнаду времена.

Не узимају се у обзир и неће бити признати корнери који се, након што су досуђени и изведени, понављају, те као такви неће бити признати ни у збир корнера (смиривање играча и сл).

ПРВИ / СЉЕДЕЋИ ЖУТИ КАРТОН И ЗБИР ЖУТИХ КАРТОНА

Узимају се у обзир и бит ће признати само они жути картони који су досуђени у регуларном делу догађаја, укључујући судијску надокнаду.

Други жути картон који је досуђен истом играчу рачуна се и као жути картон и као црвени картон.

Узимају се у обзир и бит ће признати жути картони који су досуђени након завршетка првог дела догађаја, односно у току паузе између делова догађаја (полувријеме, трећина и сл), али се не признају жути картони досуђени након истека регуларног дјела догађаја и судијске надокнаде . Досуђени жути картони након завршетка првог дјела догађаја не утичу више на збир жутих картона у првом дјелу догађаја.

Жути картон који је досуђен односи се само на учесника или учеснике који учествују у догађају (на терену), док се не односи на њихове тренере, помоћне тренере или учеснике догађаја на клупи.

Без обзира на број досуђених жутих картона учесника догађаја (тимовима) у истом прекиду, оклада је ништавна и играчима се враћа уплата, осим када се број досуђених жутих картона у истом прекиду односи само на једног учесника (једну екипу) тада се оклада признаје (односи се искључиво на опкладу први (1.) / следећи жути картон). У оба случаја досуђени жути картони се евидентирају у збир жутих картона

ПРВИ / СЉЕДЕЋИ ЦРВЕНИ КАРТОН И ЗБИР ЦРВЕНИХ КАРТОНА

Узимају се у обзир и бит ће признати само они црвени картони који су досуђени у регуларном делу догађаја, укључујући судијску надокнаду.

Такође се узимају у обзир и бит ће признати црвени картони који су досуђени након завршетка првог дела догађаја, односно у току паузе између делова догађаја (полувријеме, трећина и сл), али се не признају црвени картони досуђени након истека регуларног дјела догађаја и судијске надокнаде.

Црвени картон који је досуђен односи се само на учесника или учеснике који учествују у догађају (на терену), док се не односи на њихове тренере, помоћне тренере или учеснике догађаја на клупи.

Без обзира на број досуђених црвених картона учесника догађаја (тимовима) у истом прекиду, оклада је ништавна и играчима се враћа уплата, осим када се број досуђених црвених картона у истом прекиду односи само на једног учесника (једну екипу) тада се оклада признаје (односи се искључиво на опкладу први (1.) / следећи црвени картон). У оба случаја досуђени црвени картони се евидентирају у збир црвених картона.

ПРВО / СЛЕДЕЋЕ ИСКЉУЧЕЊЕ И ЗБИР ИСКЉУЧЕЊА

(рукомет, ватерполо, хокеј)

Прво (1.) / следеће искључење је оклада која се односи на искључење учесника једне од екипа у регуларном делу догађаја. Досуђено искључење односи се само на учеснике који наступају у догађају (терену), док се не односи на њихове тренере, помоћне тренере или учеснике са клупе.

Без обзира на број досуђених искључења учесницима (тимовима) у истом прекиду, оклада је ништавна и играчима се враћа уплата, осим када се број досуђених искључења у истом прекиду односи само на једног учесника (једну екипу), тада се оклада признаје (односи се искључиво на опкладу прво / следеће искључење). У оба случаја досуђена искључења се евидентирају у збир искључења.

ПРВИ / СЉЕДЕЋИ КАЗНЕНИ УДАРАЦ И ЗБИР КАЗНЕНИХ УДАРАЦА

(фудбал)

Оклада Први (1.) / следећи казнени ударац је оклада која се односи на регуларно време, укључујући и судијску надокнаду.

Казнени ударац мора бити изведен од стране учеснике (екипе) којем је досуђен. У случају да судија након што је досудио казнени ударац једном од учесника (екипе) није дозволио извођење истог, оклада се не признаје.

Исто тако, поновљени казнени ударац не признаје се као нови изведени казнени ударац (нпр. судија је поновио извођење казненог ударца јер учесници нису били довољно удаљени од учесника који изводи казнени ударац, или је учесник који изводи казнени ударац на неки начин ометен при извођењу казненог ударца и др).

ПРВИ / СЉЕДЕЋИ ЈЕДАНАЕСТЕРАЦ И ЗБИР ЈЕДАНАЕСТЕРАЦА

(фудбал)

Једанаестерцима се након завршетка регуларног дела догађаја и евентуалних продужетака одлучује о коначном победнику сусрета.

Пример:

Први (1.) једанаестерац да / не

Ако из првог једанаестерца екипу која изводи једанаестерац постигне гол, добитан тип оклада је тип 1, а тип 2 је губитан тип оклада.

ЗБИР

Окладе на збирове се признају само у регуларном делу догађаја укључујући судијску надокнаду или ако је посебно најављено на који се одређени дио догађаја, укључујући судијску надокнаду, збир односи (прво полувријеме, друго полувријеме, трећину, четвртину и сл).

Ознака – (минус) испред задатог збира означава да ли ће бити мање постигнутих голова, поена, кошева и сл од подразумјеваног збира, ознака + (плус) означава да ће бити постигнуто више голова, поена, ас сервиса, кошева, гемова и сл . од подразумјеваног збира у оклади.

Збирови (поена, кошева, голова, гемова, картона и сл) на које се нуди оклада не могу бити мањи од тренутног збира резултата (поена, кошева, голова, гемова, картона и сл) у догађају који је у току. У супротном оклада се сматра ништавном.

ХЕНДИКЕП
Оклада хендикеп је оклада у којој се једном од учесника (екипе) додељује одређена предност у головима, поенима и сл. Та предност се може мјењати односно додавати једном или другом учеснику (екипи) кроз догађај у зависности о току догађаја.

Коефицијент на учесника (екипа) којем је додата одређена предност у головима, кошевима, поенима и сл, не може бити већи од коефицијента постављеног на тог учесника (екипа) на основни догађај. Исто тако, коефицијент окладе хендикеп на учесника (екипа) у изведеница (полувријеме, четвртина и сл) не може бити већи од коефицијента учесника (екипе) те изведенице. У супротно оклада се сматра ништавном.

ПРОДУЖЕЦИ
Први продужетак је оклада која се односи на учесника (екипа) који ће у првом продужетку, укључујући сучеву надокнаду времена, остварити победу.

Други продужетак је оклада која се односи на учесника (екипа) који ће у другом продужетку, укључујући сучеву надокнаду времена, остварити победу.

Окладе као што су први (1.) / следећи гол, жути картон, корнер, збир жутих картона, збир корнера, збир голова у продужецима, а означене су ознаком «Прод», важе у оба продужетка, укључујући судијску надокнаду времена, а оклада означене «1. прод »или« 2. прод »везане су за први и други продужетак, укључујући судијску надокнаду.

Када је оклада назначена као продужеци, оклада се односи на победника на крају продужетака, укључујући оба продужетка и њихове судијске надокнаде времена, али не обухвата регуларно време догађаја и извођење једанаестераца, седмераца, петераца и сл, након што продужеци заврше.

Заједничке одредбе
На све што није посебно регулисано овим чланом, примењују се општа правила игре на срећу клађење приређивача.

ИСПЛАТА ДОБИТАКА

Члан 23.
Приређивач објављује званичне резултате најкасније у року од 7 дана након завршетка догађаја. Службени резултати су они записани на магнетном медију приређивача, а објављени јавно и то у пословници приређивача.

У случају неподударања службеног резултата објављеног у пословници или извештаја у седмичној штампи с резултатом записаним на магнетном медију приређивача, код исплате добитка у обзир се узима резултат записан на магнетном медију приређивача.

Ситније грешке у штампању имена такмичења или такмичара (нпр: Ливерпул – Ливерпол), ако не утичу на суштину оклада, не узимају се у обзир.

Уколико је грешка таква да утиче на суштину оклада онда је оклада ништавна и обрачунава се курс 1,00 (нпр. уместо MANCHESTER CITY написано MANCHESTER UTD. и сл)

Члан 24.
Добици се исплаћују у пословници где је настала оклада након објаве службених резултата приређивача, а најкасније у року од 14 дана од дана њихове објаве.

Код клађења уживо, у случају прекида пријема преноса у сједишту приређивача или у случају сумње у ток одвијања догађаја (нпр. камера која преноси догађај није приказала досуђени жути картон и сл), добици се исплаћују након објаве резултата, а најкасније у року од 48 часова од завршетка догађај.

Изузето на основу одобрене молбе играча, добици се исплаћују у другој пословници или сједишту приређивача, добици са клађења уживо се могу подићи искључиво у пословницама у којима су уплаћени.

Приређивач може, према сопственој процени, одређене износе добитака исплатити играчу на рачун или у сједишту приређивача, а посебно у случајевима исплате већих добитака, оштећених листића и осталим случајевима.

Право на исплату добитака код клађења на догађаје, клађења на извлачење лото бројева застаријева протеком рока од 30 дана а код клађења уживо протеком рока од 15 дана. У наведене рокове урачунава се и дан стицања права на исплату.

Добитак се исплаћује једино и само доносиоцу неоштећеног, комплетног оригинал добитног листића. Неоштећени је листић онај који у потпуности садржи све елементе наведене у чл. 14. ових Правила.

Изузето, на основу молбе играча, комисија приређивача може одобрити исплату и по оштећеном листићу, али под условом да најмање серијски број буде у потпуности читљив.

Због свог интереса играч мора чувати листиће од оштећења или евентуалног отуђивања од треће особе, јер се добитак може исплатити само једном и то доносиоцу листића.

У случају сумње на фалсификовање листића приређивач задржава право да одбије исплату добитка до окончања поступака пред надлежним органима Р.С.

Приликом исплате добитка, приређивач има право од играча затражити на увид личне исправе. Уколико играч то не учини приређивач има право задржати исплату добитка све до испуњења тог услова.

Члан 25.

Играч има право да поднесе рекламацију у року од 15 дана од дана објаве службених резултата приређивача. У наведени рок урачунава се и дан објављивања резултата.

Рекламација се подноси препорученом пошиљком на адресу приређивача или непосредном предајом у седишту приређивача. Рекламације уложене након наведеног рока неће се узимати у обзир.

О рекламацији одлучује комисија приређивача у року од 15 дана од дана њеног пријема и одлуку ће у наведеном року јавити подносиоцу рекламације у писменом облику.

Уколико комисија приређивача у року из претходног става не обавести играча писаним путем о својој одлуци, сматраће се да рекламација није уважена.

У случајевима који нису садржани у овим Правилима играч се мора повиновати одлукама приређивача.

Приређивач се обавезује да чува све податке о учесницима као тајне осим у случају судског спора када учесник изричито изјављује да је сагласан да се његови подаци објаве.

КЛАЂЕЊЕ ПУТЕМ СМС-а
Играч клађење изводи са свог мобилног телефона и шаље у сједиште Приређивача.

Како би се осигурало да је играч одговарајуће информисан и да се игра коректно и правилно развија, потребно је помно проучити посебна Правила клађења СМС-ом, као и општа Правила игре на срећу клађења.

РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА
Играч који жели да учествује у клађењу преко СМС-а мора извршити регистрацију у једном од уплатно-исплатних мјеста Приређивача.

Да би се Играч могао регистровати мора имати навршених 18 година, бити држављанин БиХ, те посједовати број телефона једног од три мобилна оператера у БиХ: – BH Telekom, M-Tel ili HT Eronet, навести адресу становања, username, password, број рачуна банке.

Након што су испуњени сви претходно наведени услови Играч може са Приређивачем потписати Уговор о пружању услуга за СМС клађење. На основу броја уговора Играчу се додељује тајни идентификациони код PIN (username) и сигурносни код PUK – (password).

Број телефона којег Играч користи за клађење, заједно с јединственим PIN-ом (PUK-ом), чини електронски потпис свих играча за обављање свих радњи везаних за клађење СМС-ом.

У случају да се три пута за редом унесе погрешан PIN, Играчев се рачун аутоматски блокира. Да би се рачун деблокирао Играч треба послати PUK (BL PUK).

За један телефонски број може се склопити само један уговор о клађењу СМС-ом.

Регистрација, тј. потписивање уговора обавља се искључиво у уплатно-исплатним мјестима Приређивача.

УПЛАТА РАЧУНА
Тек након регистрације тј. потписа уговора, Играч може уплатити предујам у минималном износу од 10,00 КМ. Након обављене уплате Играч ће на свој број (мобилни телефон) добити поздравну СМС поруку, а којом се потврђује активација налога за СМС клађење.

Уплата рачуна обавља се искључиво у уплатно-исплатним мјестима Приређивача.

МОБИЛНИ ОПЕРАТЕРИ У БИХ
Без обзира преко којег оператера се шаљу поруке (HT Eronet, BH Telekom или M-Tel), број Приређивача је јединствен – 091 110 115.

ЦИЈЕНА ПОРУКЕ
Цијену поруке сноси Играч, а одговор сноси Приређивач.

Цијена слања поруке прописана је тарифама појединих мобилних оператера, а износи 0,10 КМ + ПДВ

СМС КЛАЂЕЊЕ
Понуда за клађење видљива је у свим уплатно-исплатним мјестима Приређивача, интернету и телетексту.

Да би се Играч могао кладити путем СМС-а стање његовог рачуна мора бити веће од минималне уплате на листићу одређене Правилима игре на срећу и клађење. Играч на листић може ставити онолико парова колико стане у један СМС, тј. у једну поруку (максимално 160 знакова). Листић може бити обичан или системски (са или без фиксева).

Након што Приређивач прими поруку са листићем за клађење и након што окладу потврди (шаље повратни СМС дотичном Играчу) у главном сједишту Приређивача исписује се листић за клађење. Добитни листић остаје у сједишту Приређивача и архивира се у складу са законским одредбама.

Играч може одиграти web листић и у поруци ће уписати е-код с web странице (то је једини начин да Играч има више парова на листићу, односно више од 160 знакова).

Уколико Играч пошаље СМС који се прелама на два или више СМС-ова (има више од 160 знакова) порука се неће признати, односно није валидна за клађење.

ИНФОРМАЦИОНИ ЛИСТИЋ

Играч може обавити провјеру играња листића, којег жели уплатити, тако да провјери коефицијент или евентуални добитак и то на начин да пошаље СМС, у којем ће навести одигране парове и типованост, али без кориштења / уношења PIN-а. Играчу се препоручује да прије слања инфо листића поруку спреми у меморију телефона, како би је, након што добије затражену информацију, брзо могао послати заједно са PIN-ом, а како би листић био прокњижен.

Ако због различитих разлога листић не може бити прихваћен за клађење, Приређивач играчу шаље СМС са конкретним одговором. Нпр. утакмица xyz је блокирана итд.

Slušajte
INFORMACIONI LISTIĆ

Igrač može obaviti proveru igranja listića, kojeg želi uplatiti, tako da proveri koeficijent ili eventualni dobitak i to na način da pošalje SMS, u kojem će navesti odigrane parove i tipovanost, ali bez korišćenje / unošenja PIN-a. Igraču se preporučuje da pre slanja info listića poruku spremi u memoriju telefona, kako bi ju, nakon što dobije zatraženu informaciju, brzo mogao poslati zajedno sa PIN-om, a kako bi listić bio proknjižen.

Ako zbog različitih razloga listić ne može biti prihvaćen za klađenje, Priređivač igraču šalje SMS sa konkretnim odgovorom. Npr utakmica kiz je blokirana itd
Rječnik – Prikaži detaljan rječnik

УПЛАТА
Уплата представља новчани износ у конвертибилним маркама (КМ), који играч улаже на листић за СМС клађење.

Минимална уплата по листићу износи 1,00 КМ, а максимална 100,00 КМ.

Максимална уплата по дану износи 200,00 КМ.

Могући статус листића (индикатор листића)

Губитни (G)

Сторниран (S)

Исплаћен (I)

Необрађен (N)

ДОБИТНОСТ ЛИСТИЋА
У случају да Играч оствари добитак на листићу, о истом ће добити СМС поруку о оствареном добитку, а добитни износ ће бити придодат његовом стању на рачуну који је рагистрован код Приређивача.

ИСПЛАТА С РАЧУНА
Играч може СМС-ом затражити исплату, у било којем уплатном мјесту, и то дио или пак сав износ са рачуна. Минималан износ за исплату износи 10,00 КМ. Приликом подизања новца у уплатном мјесту Играч се обавезује приказати важећу личну карту. За веће износе Играч је обавезан претходно најавити исплату.

СТОРНИРАЊЕ ЛИСТИЋА

Играч може сторнирати листић и то 30 минута од запримања окладе.

Ако је Играч на вријеме затражио сторнирање листића, за исти ће добити СМС поруку о потврди сторнирања, те о увећаном рачуну за уплату наведеног листића.

ВАЖНО: Листић је сторниран тек онда када Играч добије повратну СМС поруку од Приређивача, а не у тренутку кад је затражио сторнирање листића. Сторнираним се сматра и онај листић за који је Играч затражио сторнирање, а Приређивач је примио захтјев, а играч није добио повратну СМС поруку од Приређивача услијед више силе (разни технички проблеми код провајдера СМС услуга, и сл).

РЕКЛАМАЦИЈА
Играч може своју рекламацију упутити писменим путем у року од 15 дана, на адресу Приређивача. За додатне информације Играч може назвати Инфо одељење Приређивача, сваким даном од 8 до 16 сати.

РАСКИД УГОВОРА

Играч у сваком тренутку може затражити раскид уговора са Приређивачем, а ако су задовољени сви критеријуми.

Након што је уговор раскинут, а Играч се поново жели регистровати треба чекати цијелу календарску годину како би поднијео нови захтјев за регистрацију.

Приређивач ће аутоматски раскинути уговор ако се стање рачуна није промијенило цијелу годину, без обзира да ли постоји неки износ на предујму или је нулиран / празан. Ако ипак постоји одређени износ на предујму исти ће се аутоматски пребацити на банковни рачун Играча.

ПРИМЈЕРИ:
Уплата листића

Све поруке које се упућују морају искључиво почети префиксом BL.

Играч у поруку упише BL “размак” број догађаја “размак” тип (итд) “размак” износ новца без децимала “размак” PIN (све то мора стати у 160 знакова).

Примјер поруке за обичан листић: BL 160 1 1023 1X 56142 2 20 1234

160-број догађаја 1-тип 1023-број догађаја 1X-тип 56142-број догађаја 2-тип 20-уплата 1234-PIN.

Примјер поруке за системски листић: BL K 2 од 3 160 1 1023 1X 56142 2 25 1234

Играли смо систем 2 од 3 за 25 КМ …..

Примјер поруке за системски листић са фиксом: BL K 2 од 3 160 1 1023 1X 56142 2 234 1 345 X 456 2 25 1234

У овом примјеру играли смо 3 фикса и 2 од 3. Фиксни парови су 234 тип 1, 345 тип X и 456 тип 2, улог 25 КМ …

Примјер слања web листића: BL е 056125 30 1234

056125 (број листића преписан са webа) 30 уплата, 1234 PIN

Одговор приређивача:

Ако је листић прихваћен код Приређивача, исти Играчу шаље следећу поруку: Oklada prihvacena pod brojem xyz, Ukupna kvota :….; Moguci dobitak :….; Stanje racuna: …

Сторнирање листића

Могуће је сторнирати само посљедњи листић за који смо добили потврду од Приређивача. Значи пишемо S “размак” PIN

Примјер сторна: BL S 1234

Одговор приређивача: Ако је листић сторниран код Приређивача, приређивач Играчу шаље поруку: storniran listic broj xyz. Stanje racuna :…..

Преглед свих играних листића одређеног дана

Играч у сваком тренутку може затражити информацију о попису одиграних листића током једног дана, или за одређени датум, тако што ће уписати BL “размак” слово P “размак” датум “размак” PIN …

Примјер слања: BL P 18.11.2010. 1234

Одговор приређивача: Popis listica za datum 18.11.2010.: listic: xyz itd. stanje racuna:…

Играч у сваком тренутку може затражити информацију о попису добитних листића током једног дана, или за одређени датум, тако што ће уписати BL “размак” слово D “размак” датум “размак” PIN

Примјер слања: BL D 18.11.2010. 1234

Одговор приређивача: Popis dobitnih listica za datum 18.11.2010.: listic xyz, Ulog :…., Kurs :…; Dobitak :…, I, stanje racuna: …
НАПОМЕНА: Слово I је индикатор исплаћеног добитка на рачун.

Стање рачуна

Играч у сваком тренутку може затражити увид у стање рачуна гдје уписује BL “размак” n “размак” PIN

Примјер поруке за упит о стању рачуна: BL n 1234

Одговор приређивача: Stanje racuna :…….

Исплата у уплатно-исплатном мјесту

Играч у сваком тренутку може затражити исплату са рачуна слањем СМС-а за износ који жели да подигне. СМС треба да садржи трежени износ и шифру уплатно-исплатног места (троцифрени број) у којем жели да му се изврши исплата. Свако уплатно-исплатно место Приређивача има додјељену шифру, а Играчи је могу сазнати у сваком уплатно-исплатном месту, интернетској страници или позивом на Инфо телефон.

Играч пише BL “размак” Исплата “размак” износ “размак” шифра уплатно-исплатног места “размак” PIN

Примјер поруке: BL isplata 520 043 1234

ИГРАЧ ЈЕ ЗАТРАЖИО ИСПЛАТУ 520 КМ У УПЛАТНО-ИСПЛАТНОМ МЈЕСТУ 043. Број уплатно-исплатног мјеста мора се писати са 3 цифре (нпр 001; 023; 056 итд)

ЈЕДНОМ ДАТИ НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ НЕ МОЖЕ СЕ СТОРНИРАТИ!!!

Садржај и статус окладе

Играч у сваком тренутку може затражити извјештај о стању листића, тако што ће уписати BL “размак” О “размак” серијски број листића “размак” PIN. У случају да Играч не пошаље број листића добит ће информацију о задњем листићу.

Примјер стања оклада: BL О 567 1234

НАПОМЕНА: О је слово, а не број.

Одговор приређивача: Sadrzaj listica xyz, Ulog :…., Kvota :…, Moguci dobitak :….., Ind :…., Oklade :….., stanje racuna: … ..

НАПОМЕНА: Ind је индикатор статуса листића.

Корисничка подршка

Играч у сваком тренутку може послати СМС да би добио подршку или информацију за слиједеће радње:

Помоћ за сторнирање (BL “размак” H “размак” storno)

Примјер слања: BL H storno

Помоћ за исплату (BL “размак” H “размак” isplata)

Примјер слања: BL H isplata

Помоћ за стање на рачуну (BL “размак” H “размак” novac)

Примјер слања: BL H novac

Помоћ за информације о листићима (BL “размак” H “размак” popis)

Примјер слања: BL H popis

Помоћ за поједину окладу (BL “размак” H “размак” oklade)

Примјер слања: BL H oklade

Помоћ за добитне листиће (BL “размак” H “размак” dobitni)

Примјер слања: BL H dobitni

Помоћ за информациони листић (BL “размак” H “размак” test)

Примјер слања: BL H test

Укратко

Играч треба чувати тајну додијељеног PIN-а (username) и PUK-а (password).

У случају губитка мобилног телефона, одмах се јавите како мобилном оператеру тако и оператеру Приређивача на претходно наведени Инфо број, а како би одмах блокирали кориснички рачун.

Препоручује се чување броја 091 110 115 на прво место у меморији телефона како би се поједноставило клађење.

Не препоручује се чување PIN-а и PUK-а у меморији телефона.

Slušajte
ПрепоручујеППрепоручује се брисање свих порука које садрже PIN.

У порукама је свеједно да ли пишете велика или мала слова.

Ово су упутства информативног карактера, а сва права и обавезе одређују се Уговором склопљеним између Играча и Приређивача.

Осим посебних правила клађења због специфичног система деловања путем мобилне телефоније, остатак одредби примењују се изричито како су наведена у Правилима игре на срећу клађење.
Ukratko

Igrač treba čuvati tajnu dodeljenog PIN-a (username) i PUK-a (pasvord).

U slučaju gubitka mobilnog telefona, odmah se javite kako mobilnom operateru tako i operateru Priređivača na prethodno navedeni Info broj, a kako bi odmah blokirali nalog.

Preporučuje se čuvanje broja 091110115 na prvo mesto u memoriji telefona kako bi se pojednostavilo klađenje.

Ne preporučuje se čuvanje PIN-a i PUK-a u memoriju mobitela.
Rječnik – Prikaži detaljan rječnik
Slušajte
Pomoć za stanje na računu (BL “razmak” H “razmak” novac)

Primer slanja: BL H novac

Pomoć za informacije o listićima (BL “razmak” H “razmak” spisak)

Primer slanja: BL H listu

Pomoć za pojedinu opkladu (BL “razmak” H “razmak” oklade)

Primer slanja: BL H oklade

Pomoć za dobitne listiće (BL “razmak” H “razmak” dobitni)

Primer slanja: BL H dobitni

Pomoć za informacioni listić (BL “razmak” H “razmak” test)

Primer slanja: BL H test
Rječnik – Prikaži detaljan rječnik
Slušajte
Korisnička podrška

Igrač u svakom trenutku može poslati SMS da bi dobio podršku ili informaciju za sledeće radnje:

Pomoć za storniranje (BL “razmak” H “razmak” storno)

Primer slanja: BL H storno

Pomoć za isplatu (BL “razmak” H “razmak” isplata)

Primer slanja: BL H isplata
Rječnik – Prikaži detaljan rječnik
Slušajte
Sadržaj i status oklade

Igrač u svakom trenutku može zatražiti upit o stanju listića, tako što će upisati BL
“Razmak” O “razmak” serijski broj listića “razmak” PIN. U slučaju da Igrač ne pošalje broj listića dobit će informaciju o zadnjem listiću.

Primer stanja opklada: BL O 567 1234

NAPOMENA: O je slovo, a ne broj.

Odgovor priređivača: Sadrzaj listica kiz, Ulog :…., Kvota :…, Moguci dobitak :….., Ind :…., Opklade :….., stanje racuna: … ..

NAPOMENA: Indijana je indikator statusa listića.
Rječnik – Prikaži detaljan rječnik
Slušajte
Storniranje listića

Moguće je stornirati samo poslednji listić za koji smo dobili potvrdu od Priređivača. Znači pišemo S “razmak” PIN

Primer storna: BL S 1234

Odgovor priređivača: Ako je listić storniran kod Priređivača, priređivač Igraču šalje poruku: storniran listic broj kiz. Stanje racuna :…..

Pregled svih igranih listića određenog dana

Igrač u svakom trenutku može zatražiti informaciju o popisu odigranih listića tokom jednog dana, ili za određeni datum, tako što će upisati BL “razmak” slovo P “razmak” datum “razmak” PIN …

Primer slanja: BL P 18.11.2010. 1234

Odgovor priređivača: Lista listića za datum 18.11.2010.: Listic kiz, Ulog :…., Kurs :…; Dobitak :…, I, stanje racuna: … NAPOMENA: Slovo I je indikator isplaćenog dobitka na račun.
Rječnik – Prikaži detaljan rječnik
Slušajte
PRIMERI:

Uplata listića

Sve poruke koje se upućuju moraju isključivo početi prefiksom BL.

Igrač u poruku upiše BL “razmak” broj događaja “razmak” tip (itd) “razmak” iznos novca bez decimala “razmak” PIN (sve to mora stati u 160 karaktera).

Primer poruke za običan listić: BL 160 1 1023 1Ks 56142 2 20 1234

160-broj događaja 1-tip 1023-broj događaja 1Ks-tip 56.142-broj događaja 2-tip 20-uplata 1234-PIN.

Primer poruke za sistemski listić: BL K 2 od 3160 1 1023 1Ks 56142 2 25 1234

Igrali smo sistem 2 od 3 za 25 KM …..

Primer poruke za sistemski listić sa fiksom: BL K 2 od 3160 1 1023 1Ks 56.142 2.234 1.345 Ks 456 2 25 1234

U ovom primeru igrali smo 3 fiksa i 2 od 3. Fiksni parovi su 234 tip 1, 345 tip Ks i 456 tip 2, ulog 25 KM …

Primer slanja veb listića: BL e 056.125 30 1234

056125 (broj listića prepisan sa veba) 30 uplata, 1234 PIN

Odgovor priređivača:

Ako je listić prihvaćen kod Priređivača, isti Igraču šalje sledeću poruku: Oklada prihvaćana pod brojem kiz, Ukupna kvota :….; Moguci dobitak :….; Stanje racuna: …
Rječnik – Prikaži detaljan rječnik
Slušajte
. REKLAMACIJA

Igrač može svoju reklamaciju uputi pismenim putem u roku od 15 dana, na adresu Priređivača. Za dodatne informacije Igrač može nazvati Info odeljenje Priređivača, svakim danom od 8 do 16 sati.

RASKID UGOVORA
Igrač u svakom trenutku može zatražiti raskid ugovora sa Priređivač, a ako su zadovoljeni sve kriterijumi – preciznije, da ne postoje dugovanja niti s jedne strane, bilo da je reč o Igraču ili Priređivač.

Nakon što je ugovor raskinut, a Igrač se ponovo želi registrovati treba čekati celu kalendarsku godinu kako bi podneo novi zahtev za registraciju.

Priređivač će automatski raskinuti ugovor ako se stanje računa nije promenilo celu godinu, bez obzira da li postoji neki iznos na predujma ili je nuliran / prazan. Ako pak postoji određeni iznos na predujma isti će se automatski prebaciti na bankovni račun Igrača.
Rječnik – Prikaži detaljan rječnik

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Буде ли услед ванредних околности (виша сила и сл), приређивање игре прекинуто или на било који начин поремећено играч тако не стиче право на накнаду штете,а приређивач се обавезује да играчу исплати уложени новац, ако то ова Правила дозвољавају.

Члан 27.

За обавезе према играчима приређивач одговара свим својим средствима ако су испуњени услови утврђени овим Правилима.

Приређивач може одређеним лицима привремено или стално забранити односно ограничити учествовање у клађењу уколико исти нарушавају ред и мир у пословницама или седишту приређивача.

Члан 28.

Приређивач не сноси одговорност у следећим случајевима:

• За све штампарске грешке односно грешке приликом штампања (нпр. понуде и сл).

• За штету која је настала тзв. вишом силом (на које се директно не може утицати).

• За остале пропусте и све друге грешке у садржају на кладионичкој листи, те садржају објављеном на Интернету и / или телетекст страница приређивача, као и у садржају штампе приређивача.

Члан 29.

За решавање спорова који произађу из учествовања у игри мјесно и стварно надлежан је Основни суд Соколац.

Члан 30.

У случају било каквих промјена иста ће бити прописана новим Правилима одобрним од стране Републичке управе за игре на срећу.

Члан 31.

Ова Правила примјењују се добијањем сагласности од стране Републичке управе за игре на срећу.

На основу одобрења Републичке управе за игре на срећу Рјешење број 06/4-463-2698/15 од дана 21.09.2015.г.

Источно Сарајево
Број: 018/01-357/15 ДИРЕКТОР
Дана: 01.09.2015.године _______________
ЖЕЉКО ДОБРАНИЋ